Обявление за търг с тайно наддаване [РУ ЗР]

15.02.2016

„Български пощи” ЕАД на основание чл.15 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Заповед № РД-08-50 / 11.02.2016 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД-00-115 /12.02.2016 г. на Директора   на РУ „Западен регион”   обявява   търг   с  тайно наддаване за продажба на 19 /деветнадесет/ броя МПС по следните позиции:

 1. ОПС Благоевград -„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. №  Е 5716 АР. Единична  начална тръжна цена  1 792 лева без ДДС;
 2. ОПС Благоевград -„Рено” Канго, товарен, рег. №  Е 0383 АР. Единична  начална тръжна цена  1 796 лева без ДДС;
 3. ОПС Благоевград -„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. №  Е 3411 АН. Единична  начална тръжна цена  1 760 лева без ДДС;
 4. ОПС Благоевград –„Шкода” Фелиция, лек, рег. № Е 2913 ВА. Единична  начална тръжна цена  880 лева без ДДС;
 5. ОПС Видин - „Рено” Канго, товарен, рег. № BH 1248  BH. Единична  начална тръжна цена  1 336 лева без ДДС;
 6. ОПС Враца – „Пежо” 406, лек, рег. № М 1405 АК. Единична  начална тръжна цена  920 лева без ДДС;
 7. ОПС Враца –„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. №  ВР 7957 АХ. Единична  начална тръжна цена  1 480 лева без ДДС;
 8. ОПС Враца –„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. №  ВР 4788 АМ. Единична  начална тръжна цена  1 640 лева без ДДС;
 9. ОПС Враца – „Рено” Канго, товарен, рег. № ВР 4609 АК. Единична  начална тръжна цена  1 784 лева без ДДС;
 10. ОПС Враца - „Фолксваген”, Пасат, лек, рег. № ВР 3979 АК. Единична  начална тръжна цена   960 лева без ДДС;
 11. ОПС Кюстендил – „Ситроен” С15D,  товарен, рег. № КН 2026АВ. Единична  начална тръжна цена  880 лева без ДДС;
 12. ОПС Кюстендил – „Ситроен”, Берлинго, товарен, рег. № КН 9406АК. Единична  начална тръжна цена  1 352 лева без ДДС;
 13. ОПС Кюстендил – „Ситроен”, Берлинго, товарен, рег. № КН 0190АН. Единична  начална тръжна цена  1 528 лева без ДДС;
 14. ОПС Кюстендил – „Форд”, Ескорт, лек, рег. № КН 6511 АМ. Единична  начална тръжна цена  1 008 лева без ДДС;
 15. ОПС Кюстендил – „Рено”, Канго, товарен, рег. № КН 2711 АМ. Единична  начална тръжна цена  1 740 лева без ДДС;
 16. ОПС София – град -  „Ивеко” 40 С 12, товарен, рег. № СА 4751 МР. Единична  начална тръжна цена  3 144 лева без ДДС;
 17. ОПС София – град -  „Ивеко” 40 С 12, товарен, рег. № С 0593 НА. Единична  начална тръжна цена  3 144 лева без ДДС;
 18. ОПС София – окръг -  „Рено” Клио, товарен, рег. № СА 9469 АА. Единична  начална тръжна цена  800 лева без ДДС;
 19. ОПС София – окръг -  „Сеат” Толедо, лек, рег. № С 1864 НК. Единична  начална тръжна цена  800 лева без ДДС.

Всички цени са определени от независим лицензиран оценител и са без включен ДДС.

І. Предмет - продажба на движими вещи – 19 / деветнадесет /   МПС

ІІ. Вид на търга –  с тайно наддаване;  заседание - открито.

ІІІ. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в случай, че търга премине в явен

ІV. Депозит за участие – парична сума в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на МПС по всяка една позиция, внесена в касата на съответното ОПС или чрез банков превод по сметка  BG 73 CECB 9790 1042 9257 00 BIC CECBBGSF  ЦКБ АД, клон ХИМИМПОРТ.

V. Тръжна документация може да бъде закупена  всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч.  след публикуване на обявата срещу невъзвръщаема сума в размер на 20 /двадесет/ лева с ДДС, внесена в касата на съответното ОПС или на РУ Западен регион”. Получава се от съответното ОПС – за позиции от №1 до №4  - ОПС Благоевград, пл. „Христо Ботев” №2; за позиция №5 -ОПС Видин, гр. Видин, ул. „Княз Ал. Батенберг”№10; за позиции от №6 до № 10 – ОПС Враца, ул. „Лукашов” №3; за позиции от № 11 до № 15 – ОПС Кюстендил, гр. Кюстендил, бул.”България” №2; за позиции № 16 и №17 – РУ „Западен регион” – гр. София, ул. „Владайска” № 33; за позиции № 18 и №19 – ОПС София –окръг, гр. София, гр. София, ул. Клокотница № 35-37

VІ. Условия за оглед – всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30ч след представяне  на документ за закупена документация  и удостоверение за право на оглед в присъствието на представител на собственика „БП” ЕАД по адреси на автобазите в ОПС Благоевград,  Видин, Враца, Кюстендил, София-град, София-окръг.

VІІ. Срок за приемане на заявления – предложенията се подават по   местонахождението на    МПС   в   съответното    ОПС   в   срок  до 16:00 часа на 14 /четиринадесетия / ден от датата  на публикуване на обявлението.

ІХ. Дата, място и  час на провеждане на търга – 01.03.2016 г. от 14:00 часа, в сградата на РУ Западен регион”, гр. София, ул. „Владайска” № 33 - заседателна зала.

Х. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

За контакти: Дора Димова – ръководител отдел „РО”- РУ „Западен регион”, тел. 02 9525892