Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД

13.05.2016

В ДВ бр.36 от 13.05.2016 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол е обявила публичен търг за продажба на магазин с идентификатор 63427.2.3940.7.23 на ул.“Александровска“ № 97, гр.Русе. 

Пълният текст на обявата може да видите тук (pdf)