Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД

28.06.2016

В ДВ бр. 49 от 28.06.2016 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол –гр. София е обявила публичен търг  с явно наддаване за  продажба Недвижим имот „Старата поща”, находящ се на ул. ”Георги Сава Раковски” № 2,  гр. Велико Търново, обособена част от  „Български пощи” ЕАД.

Пълният текст на обявата може да видите тук (pdf)

Лице за контакт: Мая Василева – тел.-0887 726 373; 064/805 204