ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Търговище.

27.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Решение № 497/13.07.2018 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-217/30.07.2018 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-158/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на: АПАРТАМЕНТ № 15, гр.Търговище, ул. „Хан Крум“ № 2, ет.5, със ЗП от 88.95 кв.м, заедно с ИЗБА № 15 с площ от 5.80 кв.м.  

Началната тръжна цена е в размер на 70 000 лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.05.2020 г. от 14 ч. в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

               

            Обявлението е публикувано на 25.04.2020 г. в-к 24 часа