ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Трявна

04.05.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Решение № 392/08.07.2019 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-164/16.07.2019 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-161/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73403.501.2444.11.2, с адрес: гр. Трявна, п.к. 5350, ул. Бойчо Войвода № 6, ет. 0, ап. 2, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с площ: 96.99 кв.м.

Началната тръжна цена е в размер на 30 000 лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 21.05.2020 г. от 11 ч. в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – И.Митова

 

  Обявлението е публикувано на 01.05.2020 в-к 24 часа