ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Русе

04.05.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

  „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Решение № 961/31.12.2018 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-8/16.01.2019 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-156/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.521.13.1, с адрес: гр.Русе, кв. Дружба – 3, ул. „Даме Груев“ № 1, бл. 6, вх.В, ет.1, ап.1, с площ от 65 кв.м, с избено помещение № 1 от 3 кв.

Началната тръжна цена е в размер на 52 000 лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 21.05.2020 г. от 14 ч. в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                        02/949 32 14 – И.Митова

 

 

Обявлението е публикувано на 01.05.2020 в-к 24 часа