ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА 14 (четиринадесет) БРОЯ МПС НАХОДЯЩИ СЕ В РУ "ЮЦР" НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД,

12.06.2020

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.29, ал 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), и Заповед №  08-224/03.06.2020 г. на Главен изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба 14 /четиринадесет/ броя МПС, както следва:

 

местонахождение

Регистр. номер

Марка

Модел

Год. на производство

Пробег

Продажна цена без ДДС

Хасково

Х4869 АН

Ситроен

Берлинго

2004

371 478

900.00

Хасково

Х8557 АМ

Ситроен

Берлинго

2002

421 938

700.00

Хасково

Х5116 АР

Ситроен

Берлинго

2005

300 992

1 100.00

Смолян

СМ2955АК

Рено

Канго

2004

242 354

1000.00

Смолян

СМ8296АК

Ситроен

Берлинго

2005

236 967

1000.00

Смолян

С8938КА

Пежо

Партнер

2000

380 060

840.00

Пазарджик

РА9973АК-спрян от движение

Рено

Канго

2003

233 315

1900.00

Пловдив

РВ 76 97ХН-спрян от движение

Рено

Канго

2004

316 443

1900.00

Пловдив

РВ 2694 АМ- спрян от движение

Ситроен

Берлинго

2004

258 178

1900.00

Пловдив

РВ 31 66 АР

Ситроен

Берлинго

2005

251 936

1900.00

Пловдив

РВ 5488АС

Ивеко

Дейли

2005

230 160

4600.00

Пловдив

К 0739 АН

Ситроен

Берлинго

2005

230 650

1700.00

Пловдив

К 3247 АК

Ситроен

Берлинго

2003

289 563

1600.00

Пловдив

К 7795 АК

Рено

Канго

2004

256 523

1800.00

 

            Търгът ще се проведе на 01.07.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Регионално управление ЮЦР „Български пощи” ЕАД Пловдив, с адрес: гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, етаж 2.

  Тръжната документация се закупува от РУ „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, ОПС Смолян, бул. „България“ №  18, ОПС Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” 11, етаж 3 етаж 2, или от ОПС Хасково, гр. Хасково, ул. “Добруджа” № 14, етаж 2, всеки работен ден от 09.00-16.00 часа на цена 20 (двадесет) лева, с ДДС, платена в касата на някой от посочените адреси.

Депозитната вноска е парична сума в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът кандидатства, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД, в лева чрез банков превод по сметката на РУ “Български пощи” ЕАД Пловдив в „Централна кооперативна банка” АД, клон Пловдив, BG64CECB97901053407100, BIС: CECBBGSF или в касата  на РУ „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, ОПС Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” 11, етаж 3 етаж 2, ОПС Смолян, бул. „България“ №  18 или от ОПС Хасково, гр. Хасково, ул. “Добруджа” № 14. Депозитът се приема за платен, ако до деня предхождащ датата на провеждане на търга е постъпил по банковата сметка или в касата на някой от посочените адреси.

 В търга могат да участват за една или няколко позиции при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на настоящата документация.

Оглед на МПС и преглед на документацията може да се извърши след закупуване на тръжната документация и предоставяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, част от тръжната документация, по предварителна заявка, на телефон : за гр.  Пловдив - Д. Стойнов -032/622459, 0899919223, за гр.  Пазарджик -Сп. Михов - 034/451120, 0889229236, за гр. Хасково -Ив. Попов -038/604774, 0887806342, за гр.  Смолян – 0879 353 784 Никола Гергьовски;  за правни въпроси – 032/ 276 244, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 15.00 часа.

Заявления за участие в търга се подават до 15.00 часа в деня предшестващ провеждането на търга в служба „Деловодство” на РУ ЮЦР на „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, стая 108А.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно от 11.00 часа, в сградата на „РУ „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: телефони: за гр.  Пловдив - Д. Стойнов -032/622459, 0899919223, за гр.  Пазарджик -Сп. Михов - 034/451120, 0889229236, за гр. Хасково -Ив. Попов -038/604774, 0887806342, за гр.  Смолян – 0879 353 784 Никола Гергьовски;  за правни въпроси – 032/ 276 244

 

Обявата е публикувана на сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол