ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА 27 (ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ) БРОЯ МПС НАХОДЯЩИ СЕ В РУ "ЮИР" НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

15.06.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

          РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на Директора на РУ „ЮИР на „БП”№ 892/12.06.2020 г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на 27 броя МПС, с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:

 

№ по ред
ОПС
Регистр. номер
Марка
Модел
Вид на превозното средство
Година на производство
Рама №
Начална тръжна цена без ДДС
Депозит за участие 10 % без ДДС
 
местоположение
РН №
 
 
 
Год.
 
лв.
лв.
Позиция№1
Стара Загора
СА9276РВ
Ситроен
Джъмпер
Товарен
2009
VF7YCBMFB11716483
3600,00
360,00
Позиция№2
Стара Загора
СА9271РВ
Ситроен
Джъмпер
Товарен
2009
VF7YCBMFB11717674
3600,00
360,00
Позиция№3
Стара Загора
ЕВ7571АР
Рено
Мастер Т35
Товарен
2003
VF1FDCNL529284074
3500,00
350,00
Позиция№4
Стара Загора
ВТ0154ВМ
Ивеко
40Ц12
Товарен
2005
ZCFC4081005567577
5000,00
500,00
Позиция№5.
Стара Загора
СТ1233СХ
Форд
Транзит
Товарен
1998
WF0LXXGBVLVE09350
300,00
30,00
Позиция№6
Стара Загора
СТ5290СН
Рено
Канго
Товарен
2004
VF1FC0JBF30045057
300,00
30,00
Позиция№7
Стара Загора
СТ2401НН
Ситроен
Берлинго
Товарен
2004
VF7GCWJYB94132292
1100,00
110,00
Позиция№8.
Стара Загора
СТ4029АХ
Ситроен
Берлинго
Товарен
2005
VF7GCWJYB94193265
1100,00
110,00
Позиция№9.
Стара Загора
СТ4009АХ
Ситроен
Берлинго
Товарен
2005
VF7GCWJYB94193267
1100,00
110,00
Позиция№ 10
Стара Загора
СТ8017СА
Ситроен
Берлинго
Товарен
2003
VF7GCWJYB94034697
900,00
90,00
Позиция№ 11
Стара Загора
СТ5500СА
Ситроен
Берлинго
Товарен
2000
VF7MFWJZF65409914
800,00
80,00
Позиция№ 12
Стара Загора
СТ1267СК
Опел
Комбо
лек
1996
W0L000071T3030690
300,00
30,00
Позиция №13
Стара Загора
СТ3916СР
Пежо
Боксер
Товарен
2000
VF3233J5215863843
500,00
50,00
Позиция № 14
Стара Загора
С6852КА
Ситроен
Джъмпер 31
Товарен
2000
VF7232B5215854271
500,00
50,00
Позиция№ 15
Стара Загора
СТ1232СХ
Ситроен
Джъмпер 31
Товарен
2000
VF7232B5215810787
500,00
50,00
Позиция№ 16
Бургас
А9049ВА
Ситроен
Берлинго
Товарен
1999
VF7MCWJZF65253756
400,00
40,00
Позиция№ 17
Бургас
А3204ВК
Ситроен
Берлинго
Товарен
2005
VF7GCWJYB94185439
1100,00
110,00
Позиция№18
Бургас
А2658ВХ
Ивеко
40Ц12
Товарен
2006
ZCFC4081005566418
4900,00
490,00
Позиция№ 19
Бургас
А2596ВА
Рено
Канго
Товарен
2003
VF1FCOJBF30045084
1000,00
100,00
Позиция№ 20
Бургас
А9048ВА
Ситроен
Берлинго
Товарен
1999
VF7MCWJZF65253757
430,00
43,00
Позиция№21.
Бургас
А8309ВА
Ситроен
Берлинго
Товарен
2000
VF7MCWJZF65420147
450,00
45,00
Позиция№ 22
Бургас
СТ1226СХ
Пежо
Боксер
Товарен
1998
VF3233J5215602516
2500,00
250,00
Позиция№ 23
Бургас
А3203ВК Спряна от движение в КАТ
Ситроен
Берлинго
Товарен
2005
VF7GCWJYB94185438
1100,00
110,00
Позиция№ 24
Бургас
А3220ВК
Ситроен
Берлинго
Товарен
2005
VF7GCWJYB94185181
1100,00
110,00
Позиция№ 25
Ямбол
У1913АВ
Рено
Канго
Товарен
2004
VF1FCOJBF30045053
 
1200,00
120,00
Позиция№ 26
Ямбол
У0678КК Спряна от движение в КАТ
Ситроен
Берлинго
Товарен
2005
VF7GCWJYB94194221
 
1300,00
130,00
Позиция№ 27
Ямбол
У0679КК Спряна от движение в КАТ
Ситроен
Берлинго
Товарен
2005
VF7GCWJYB94194220
1300,00
130,00

Търгът ще се проведе на 02.07.2020 г. от 10:00 часа в сградата на  РУ»ЮИР» Бургас, ул. «Цар Петър» № 2, етаж 4, стая 411.

Тръжната документация се закупува в срок до 01.07.2020 г. от РУ»ЮИР» Бургас, ул. «Цар Петър» № 2, етаж 4, стая 406 всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Цената на тръжната документация е в размер на 10.00 лв. (десет лв.) с ДДС, заплаща се в касата на РУ»ЮИР» Бургас, ул. «Цар Петър» № 2, етаж 4 или по б.с/ка на РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД в банка ЦКБ АД, BIC CECBBGSF, IBAN BG14CECB97901073839401, преди получаване на документацията.

Депозит за участие - парична сума в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът кандидатства, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД, в лева чрез банков превод по сметката на “ РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД в банка ЦКБ АД, BIC CECBBGSF, IBAN BG14CECB97901073839401 или в касата на РУ ЮИР, ул. «Цар Петър» № 2, етаж 4. Депозитът се приема за платен, ако до деня предхождащ  датата на провеждане на търга е постъпил по банковата сметка или в касата на „РУ ЮИР” „Български пощи” ЕАД.

В търга могат да участват за една или няколко позиции при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на настоящата документация.

Огледи на МПС може да се извършва от 08.30 ч. до 16.30 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Директора на РУ „ЮИР” „БП” ЕАД.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – до 09:30 часа на 02.07.2020 г. в сградата на РУ”Югоизточен регион” на „Български пощи”ЕАД – гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2, етаж 4 стая 406 .

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно от 10:00 часа на 09.07.2020 г.  в сградата  на РУ”Югоизточен регион” на „Български пощи”ЕАД – гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2, етаж 4 стая 411 при същите условия.

Въпроси относно тръжна процедура 0879 631 902 Я.Димитрова, по техническата част 0879010714  Л. Димитрова

 

Обявата е публикувана на сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол с рег. № 26-00-206/15.