Последно публикувани съобщения

03.04.2020Разяснение 1, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
30.03.2020Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
27.03.2020Решение за одобряване на обявление за изменение, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0007}: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“
23.03.2020Сключен договор №47 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0015}: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри”
20.03.2020Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0007}: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2020-0008Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“30.03.2020Отворена
00276-2020-0007Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0007}: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“20.03.2020Отворена
9097208Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: {9097208} „Доставка на 5 (пет) броя електрически превозни средства за нуждите на „Български пощи” ЕАД“16.03.2020Отворена
00276-2020-0006Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0006}: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Български пощи” ЕАД“16.03.2020Отворена
00276-2020-0005Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0005}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“12.03.2020Отворена
00276-2020-0004 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“06.03.2020Отворена
9096233 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {9096233}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”07.02.2020Отворена
00276-2020-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“28.01.2020Отворена
00276-2020-0001 Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0001}: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София.07.01.2020Възложена
00276-2020-0002 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0002}: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ).за нужтите на „Български пощи” ЕАД“07.01.2020Отворена