Последно публикувани съобщения

11.02.2021Провеждане на конкурс за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2020 г.”
02.12.2020Доп. спор.1 към дог.148{00276-2017-0001}:„Избор на застр-л за скл. на з- ки.„Гр. отг-т на автом-те“,„З- ка. на лицата в прев. ср-ва“,з- ка„Тр. злоп.“ на сл. в БП“, з- ка „Автокаско“, з- ка„Имущество (дв. и недв.)” и з- ка„Пари и ценности“на БП по пет об.п
23.11.2020Договори 193 и 194,{00276-2020-0011}:„Доставка на полиетиленови пликове с 2 (две) об.поз.”:Об.поз.1„Дост. на пликове за колетни пратки(СР 91) и за усл. РП”;Об.поз.2„Доставка на пликове за ценни пратки–за ваучери за храна,за банкн. и монети,в т.ч.„вакуумни
02.10.2020Информация при производство по обжалване, ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застр„Гр. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните ср- ва“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недв.,движ. имущество,пари и ценности
28.09.2020Сключен договор №152, обществена поръчка {00276-2020-0009}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към БП ЕАД”

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
„Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2020 г.” 11.02.2021Отворена