Последно публикувани съобщения

20.02.2020Сключен договор №26 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0014}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси“
18.02.2020Протоколи 2,3,4 и 5,Доклад от работата на Комисията,Решение за избор на изпълнител,ОП {00276-2019-0017}:„Услуги по абонаментна поддръжка на технически с-ми за сигурност.Доставка и монтаж на компоненти за абонаментна поддръжка на техн. с-ми за сигурност“
11.02.2020Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0015}: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри”
07.02.2020Протокол 1 на Комисията,ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застраховка„Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“и застраховане на недвижимо,движимо имущество,пари и ценности
07.02.2020Възлагане на обществена поръчка {9096233}:„Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
9096233 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {9096233}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”07.02.2020Отворена
00276-2020-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“28.01.2020Отворена
00276-2020-0001 Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0001}: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София.07.01.2020Отворена
00276-2020-0002 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0002}: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ).за нужтите на „Български пощи” ЕАД“07.01.2020Отворена