Последно публикувани съобщения

19.07.2021Доп. споразумения 1 и 2 към дог.34,ОП{00276-2019-0016}: „Избор на застраховател за застр- ка „Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недв., движимо имущество,пари и ценности
26.03.2021Допълнително споразумение 4 към договор 259, с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
01.03.2021Сключен договор №34/12.02.21г, ОП {00276-2019-0016}: „Избор на застраховател за застр- ка „Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недвижимо,движимо имущество,пари и ценности
11.02.2021Провеждане на конкурс за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2020 г.”
02.12.2020Доп. спор.1 към дог.148{00276-2017-0001}:„Избор на застр-л за скл. на з- ки.„Гр. отг-т на автом-те“,„З- ка. на лицата в прев. ср-ва“,з- ка„Тр. злоп.“ на сл. в БП“, з- ка „Автокаско“, з- ка„Имущество (дв. и недв.)” и з- ка„Пари и ценности“на БП по пет об.п

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
„Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2020 г.” 11.02.2021Възложена