Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на БП ЕАД "
Дата на публикуване16.12.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 38, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 13 от документацията за участие, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД, при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция І Специализирани полиетиленови пликове за куриерските услуги “EMS/BulPost”; Позиция ІІ Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат); Позиция ІІІ Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91); Позиция ІV Специализирани полиетиленови опаковки и пликове за банкноти и монети; Позиция V Специализирани полиетиленови (вакуумни) опаковки за банкноти и монети” ще се извърши на 20.12.2011 г. /вторник/ от 14:00 часа в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31. 

Документация

Документи