Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в Български пощи"
Дата на публикуване16.01.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 18 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”, ще се извърши на 17.01.2012 г. /вторник/ от 11.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

 

 

Документация

Документи