Предмет на поръчкатаРазяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Български пощи”ЕАД, с пет обособени позиции”
Дата на публикуване24.01.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/17.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/19.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/24.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи