Предмет на поръчкатаРазяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции”
Дата на публикуване14.02.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/25.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/27.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/31.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/02.02.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/06.02.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/10.02.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/10.02.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/14.02.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/14.02.2012 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи