Предмет на поръчкатаРазяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД, по две обособени позиции”
Дата на публикуване14.02.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/25.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/26.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/27.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/31.01.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/06.02.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/14.02.2012 г. можете да изтеглите тук.

 

Документация

Документи