Предмет на поръчкатаЗастраховане на имуществените и неимуществени интереси на "Български пощи" ЕАД за 2010 г.
Дата на публикуване30.07.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Застраховане на имуществените и неимуществени интереси на „Български пощи” ЕАД за 2010 г.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
Ул. „Академик Стефан Младенов", №1, бл. 31, София 1700
тел.: 02 949 3222, факс: 02 868 3274
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.1, буква „б”, чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП възлага обществена поръчка с обект: „Застраховане на имуществените и неимуществени интереси на „Български пощи” ЕАД за 2010 г.” със следните обособени позиции :

Позиция № 1: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на леки автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД ;

Позиция № 2: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на мотопеди, мотоциклети, автобуси и бронирани автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД;

Позиция № 3: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на товарни автомобили и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД ;

Позиция № 4: Групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности” ;

Позиция № 5: Застраховка „Имущества на „Български пощи” ЕАД ;

Позиция № 6: Застраховка „Пари и ценности” ;

Позиция № 7: Застраховка „Автокаско” на леки автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД ;

Позиция № 8: Застраховка „Автокаско” на бронирани автомобили, мотопеди, мотоциклети и автобуси, собственост на „Български пощи” ЕАД;

Позиция № 9: Застраховка „Автокаско” на товарни автомобили и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД ;

Позиция № 10: Застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на „Български пощи” ЕАД ;

Позиция № 11: Застраховка „Гражданска отговорност при ползване на огнестрелно оръжие” ;

Позиция № 12: Застраховка „Недобросъвестни действия на служители”;


Цена на документацията: 50 лв. без ДДС

Документацията е публикувана:
тук , таблица МПС

Място и срок за подаване на офертите: Офертите се приемат от 9.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до 04.09.2009г., в гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, стая 124 – отдел „Деловодство”, тел. 949-32-22 .

Обявлението за възлагане на обществената поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" на 30.07.2009 г., № 8 в раздел „Услуги"  - http://dv.parliament.bg

Документация

Документи