Предмет на поръчкатаРазяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на обществени телефонни електронни съобщителни услуги за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване08.03.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/07.03.2012 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи