Предмет на поръчкатаРазяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на обществени телефонни електронни съобщителни услуги за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване02.04.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание определение № 296 от 15.03.2012 г. на Комисия за защита на конкуренцията,  с което е наложена временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на обществени телефонни електронни съобщителни услуги за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, Ви уведомяваме, че се отлага отварянето на офертите, обявено за 03.04.2012 г. от 11.00 часа.

Документация

Документи