Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма на територията на Български разменно – сортировъчен център – гр. София, кв. „Нова Връждебна”, ул. „Челопешко шосе” N 3
Дата на публикуване06.04.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

“Български пощи” ЕАД на основание  чл. 7, т. 5 във връзка с чл.7г, чл.3, ал.1, т.2, чл.14, ал.3 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма на територията на Български разменно – сортировъчен център – гр. София, кв. „Нова Връждебна”, ул. „Челопешко шосе” N 31”

 

Вид на обществената поръчка: публична покана 

 

Указанията към публичната покана може да изтеглите тук

Приложенията към публичната покана може да изтеглите тук

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите се приемат  от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до изтичане на срока за получаване на оферти на 17.04.2012 г., в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код: 9000795

 

 

Документация

Документи