Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на Български пощи" по три обособени позиции
Дата на публикуване09.04.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП и Раздел VІІ, буква А, т. 17 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи” ЕАД” по три обособени позиции:

  • Първа обособена позиция  – „Студозащитни облекла”;

  • Втора обособена позиция  – „Предпазни обувки и ботуши”;

  • Трета обособена позиция  – „Студозащитни и други лични предпазни средства”

 

ще се извърши на 11.04.2012 г. (сряда) от 11 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31. 

 

Документация

Документи