Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”, по две обособени позиции”
Дата на публикуване10.04.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и Раздел VII, буква А, т.17 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”, по две обособени позиции:

  • Първа обособена позиция – „Работни престилки”;
  • Втора обособена позиция – „Работни костюми, гащеризони и туники”,

 

ще се извърши на 17.04.2012г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, адрес: 1700-гр.София, ул.”Акад. Стефан Младенов” №1, бл.31.

 

Документация

Документи