Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на ролни хартии за нуждите на „Българска филателия и нумизматика” с две обособени позиции"
Дата на публикуване03.05.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и Раздел VII, буква А, т.18 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка на ролни хартии за нуждите на „Българска филателия и нумизматика”, с две обособени позиции:

  • ПОЗИЦИЯ I  – „Ролна химизирана хартия – до 70 тона” ;
  • ПОЗИЦИЯ II – „Ролна обемна хартия – до 70 тона” ,

ще се извърши на 07.05.2012 г. (понеделник) в 10.00 часа в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31. 

Документация

Документи