Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с един изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
Дата на публикуване11.06.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 18, Ви уведомявамe, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с един изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга” ще се извърши на 12.06.2012 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 205, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

 

Документация

Документи