Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване12.07.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: “Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във вр. чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки  /ЗОП/, Протокол №22/18.05.2012 г. и Протокол №28/26.06.2012 г. от заседание на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД,

 

 

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”.

 

 

Вид на обществената поръчка: Публична покана

Документацията можете да изтеглите тук.

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите на участниците ще се приемат във централното управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в публичната покана за обществена поръчка.

 

Публичната покана за обществената поръчка е публикувана в електронната страница на  Агенцията по обществени поръчки

 

 

 

 

 

 

Документация

Документи