Предмет на поръчкатаРазяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради, собственост на "Български пощи" ЕАД" с шест обособени позиции
Дата на публикуване26.07.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/26.07.2012 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи