Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД, с шест обособени позиции
Дата на публикуване31.08.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


“Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”,

 

уведомява заинтересованите лица и участници, че се отлага отварянето на ценовите предложения на участниците, насрочено за 03.09.2012 г. от 15.00 часа в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, поради обективна невъзможност за провеждане на същото. Всички участници, ще бъдат допълнително своевременно уведомени за насрочване на окончателната дата за отваряне на ценовите оферти по предвидения от закона ред.

Документация

Документи