Предмет на поръчкатаАбонаментно обслужване на климатични инсталации
Дата на публикуване18.08.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Абонаментно обслужване на климатични инсталации

ТП "Софийски пощенски съобщения" при "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
ул. „Владайска", №33, София 1081
тел.: 02 949 67 67 , факс: 02 987 76 57
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
Териториално поделение „Софийски пощенски съобщения“ - „Български пощи“ ЕАД, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, т. 5, чл. 7г, ал.1 и чл.8, ал.2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 2 и чл. 4, ал.1, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, въз основа на Решение на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД по т. 4 от Протокол № 12/26.06.2009г., Заповед.№РД-08-147/29.07.2009 г.и Заповед №РД-00-1016/18.08.2009 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект „АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ“.

Място и срок за получаване на документацията: Териториално поделение „Софийски пощенски съобщения“ - „Български пощи“ ЕАД, ул. „Владайска", №33, София 1081,ет.1, Отдел „Административно обслужване“, до 17.09.2009 г.

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите:  Териториално поделение „Софийски пощенски съобщения“ - „Български пощи“ ЕАД, ул. „Владайска", №33, София 1081,ет.1, Отдел „Административно обслужване“, до 23.09.2009 г., 16:00часа.

Документация

Документи