Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД, с шест обособени позиции
Дата на публикуване10.09.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП и Раздел ХІ, т. 77.5. от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД, с шест обособени позиции”

 

Обособена позиция № 1: Регионално управление „Западен регион”;
Обособена позиция № 2: Регионално управление „Южен централен регион”;
Обособена позиция № 3: Регионално управление „Югоизточен регион”;
Обособена позиция № 4: Регионално управление „Северен централен регион”;
Обособена позиция № 5: Регионално управление „Североизточен регион”;
Обособена позиция № 6: Централно управление на „БП” ЕАД.

 

 

ще се извърши на 13.09.2012 г. (четвъртък) от 09:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи