Предмет на поръчкатаРазяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане”
Дата на публикуване27.09.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/27.09.2012 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи