Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна”
Дата на публикуване15.10.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел ХІ, т. 77.5 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна”

 

ще се извърши на 18.10.2012г. (четвъртък) от 10:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи