Предмет на поръчкатаРазяснение относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина”
Дата на публикуване05.11.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/05.11.2012 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи