Предмет на поръчкатаРазяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за нуждите на Български пощи”
Дата на публикуване12.11.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/26.10.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/07.11.2012 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/12.11.2012 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи