Предмет на поръчкатаСервизни услуги за автомобили
Дата на публикуване19.10.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Сервизни услуги на автомобили

ТП "БП" ПЛЕВЕН при "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
ул. „Хан Крум", №3, Плевен 5800
тел.: 064 80 33 44 , факс: 064 800 775
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
”Български пощи” ЕАД чрез Териториално поделение „Български пощи“ Плевен, на основание чл. 8, ал. 2, чл. 7, т. 5, чл. 7г, и чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, въз основа на Решение на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД по т. 3 от Протокол № 10/21.05.2009г., Заповед №РД-08-132/16.06.2009 г.и Заповед № РД - 09 -147 /19.09.2009 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: 

"СЕРВИЗНИ УСЛУГИ ЗА АВТОМОБИЛИ" със следните обособени позиции: 

1. Сервизни услуги за автомобили Ивеко
2. Сервизни услуги за автомобили Ситроен,Пежо,Рено
3. Сервизни услуги за автомобили ВАЗ,УАЗ,Охта

Място и срок за получаване на документацията: Териториално поделение „Български пощи“ Плевен, ул. „Хан Крум” №3 до 09.11.2009 г.

Цена на документацията: 12 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите: Териториално поделение „Български пощи“ Плевен, ул. „Хан Крум” №3 до 09.11.2009 г.до 17.11.2009г 16:00 часа

Документация

Документи