Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извеждане от експлоатация и дерегистрация на електронни касови апарати с фискална памет и осигуряване на техн. поддръжка"
Дата на публикуване03.12.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 17 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извеждане от експлоатация и дерегистрация на електронни касови апарати с фискална памет и осигуряване на техническа поддръжка на дефискализираните устройства”, ще се извърши на 04.12.2012 г. /вторник/ от 11.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи