Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база в СП БФН
Дата на публикуване05.12.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел ХІ,  т. 77.5 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база в СП „Българска филателия и нумизматика”, ще се извърши на 11.12.2012 г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи