Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване11.12.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и Раздел ХI, т.77.5 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществена поръчка с предмет:

 

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ХАРТИИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТАЩИ И КОПИРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 

ПОЗИЦИЯ I – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

ПОЗИЦИЯ II – „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

ПОЗИЦИЯ IIІ - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

ще се извърши на 12.12.2012 г. - сряда в 13.00 часа в зала 205, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

Документация

Документи