Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане”
Дата на публикуване13.12.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и Раздел IХ, т.59 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане” 

 

ще се извърши на 18.12.2012 г. – вторник от 11.00 часа в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

Документация

Документи