Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина”
Дата на публикуване04.01.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел ХІ,  т. 77.5 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина”, ще се извърши на 09.01.2013 г. /сряда/ от 11.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи