Предмет на поръчкатаРазяснение относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни гуми за автомобилите собственост на „Български пощи“ ЕАД за 2013 г.“
Дата на публикуване14.01.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/11.01.2013 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/14.01.2013 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи