Предмет на поръчкатаИзпълнение на енергийно-ефективни мероприятия в сгради, собственост на "Български пощи" ЕАД
Дата на публикуване22.10.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Изпълнение на енергийно-ефективни мероприятия в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД 

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, 1700 София
тел. 949/ 33 89, 949/ 32 14, факс: 02/ 868 52 05
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл.5, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл.3, ал.1, т.3 и чл. 7, т.5, чл. 7г от ЗОП, чл.1, ал.2, т.1, чл.3, ал.2 и чл.4, ал.1 от НВМОП и решение на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД по т.7 от Протокол №13/10.07.2009 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект „Изпълнение на енергийно-ефективни мероприятия в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД по следните обособени позиции: 

Позиция № 1 - гр. Варна - ул. "Иван Аксаков" № 7
гр. Добрич - ул."Христо Ботев" № 97, ж.к. "Балик"
Позиция № 2 - гр. София - ул. "Акад.Стефан Младенов" № 1, бл.30
гр. София - бул. "Черни връх" № 15
гр. Кюстендил - ул."Патриарх Евтимий" № 3
Позиция № 3 - гр. Плевен - ул. „Хан Крум" № 1
Позиция № 4 - гр. Сливен - ул. "Генерал Скобелев" № 3
гр. Нова Загора - ул. "П.Енев" № 48
гр. Ямбол - ул."Алеко Константинов" № 2
Позиция № 5 - гр. Кърджали - бул.”България” № 49
Позиция № 6 - гр. Горна Оряховица - ул."Иларион Макариополски” № 21”

Срок за закупуване на документацията: до 16:00 ч. на 05.11.2009 г. в стая 103

Цена на документацията: 60 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук , схеми и спецификации

Срок за подаване на офертите: до 16:30 ч. на 12.11.2009 г. в служба „Деловодство”

Документация

Документи