Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции”
Дата на публикуване01.02.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69 а , ал. 3 от Закона за обществените поръчки и Раздел VII, буква A, т. 17 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции:

  • Позиция 1- „Регион София и Регион Пловдив”;

  • Позиция 2 - „Регион Варна и Регион Плевен”;

  • Позиция 3 - „Регион Бургас”,

 

ще се извърши на 04.02.2013г., /понеделник/ от 16.00 часа в зала 205, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи