Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Закупуване на технологично оборудване за подобряване обработката и транспортирането на `международната поща” с 2 обособ. поз.
Дата на публикуване11.02.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП и Раздел ХІ, т. 77.5. от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Закупуване на технологично оборудване за подобряване обработката и транспортирането на `международната поща” с 2 обособени позиции:


Позиция 1 „Метален контейнер голям – 120 бр. и Метален контейнер малък - 60 бр.”

Позиция 2 „Касета стандартна – 2000 бр.


ще се извърши на 15.02.2013 г. (петък) от 11:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31

Документация

Документи