Предмет на поръчкатаДоставка на автоконсумативи за автомобили, собственост на "Български пощи" ЕАД
Дата на публикуване24.02.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

"Доставка на автоконсумативи за автомобили, собственост на "Български пощи" ЕАД"

СП "СММТ" при "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
ул. "Челопешко шосе" N:31, София 1900
тел.: 02 862 30 04, факс: 02 962 53 58
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 7, т. 5, чл. 7г, чл. 16, ал. 4 и чл. 93а, ал. 3 от ЗОП, "Български пощи" ЕАД възлага обществена поръчка с обект:
"Доставка на автоконсумативи за автомобили, собственост на "Български пощи" ЕАД"

Място и срок за получаване на документацията: Главна автобаза при СП "СММТ" - "Български пощи" ЕАД, бул. "Драган Цанков" N: 172, София 1700 - до 16.00 ч. на 15.03.2009 г.

Цена на документацията: 18 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите: Главна автобаза при СП "СММТ" - "Български пощи" ЕАД, бул. "Драган Цанков" N: 172, София 1700 - до 16.00 ч. на 25.03.2009 г.

Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електроннаа страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament..bg под N:2 от 23.02.2009 г.

Документация

Документи