Предмет на поръчкатаАбонаментно техническо обслужване на клеймовъчни машини
Дата на публикуване12.11.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Абонаментно техническо обслужване на клеймовъчни машини

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СП “Сортировъчна мрежа и магистрален транспорт”
кв. “Нова Враждебна”, ул. “Челопешко шосе” № 31, 1900 София 
телефон: 02/ 892 27 77, 02/ 892 26 61, факс: 02/ 841 10 15
Е-mail:smmt@bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл. 8, ал. 2, чл.7, т.5 и чл.7г, чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от НВМОП, Решение по т.4 от Протокол № 12/26.06.2009 г. на Съвета на директорите на "Български пощи" ЕАД, Заповед № РД-08-147/29.07.2009 г. на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД и Заповед № РД-08-.200/11.11.2009 г. на Директор СП “СММТ” открива процедура за възлагане на оществена поръчка чрез “открит конкурс” с обект: “Абонаментно техническо обслужване на клеймовачни машини”.

Срок за закупуване на документацията: до 16:00 ч. на 02.12.2009 г. в касата на„Български пощи" ЕАД – СП “СММТ” гр. София, ул. “Челопешко шосе” № 31.

Цена на документацията: 24 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Срок за подаване на офертите: до 16:00 ч. на 09.12.2009 г. в служба „Деловодство", стая 205, кв. “Нова Враждебна”,ул. „Челопешко шосе” №.31, 1900 София.

Решението и обявлението за възлагане на обществена поръчка са изпратени в АОП на 12.11.2009 г. за вписване в електронния регистър.

Документация

Документи