Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция с две обособени позиции”
Дата на публикуване27.05.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП и Раздел ХІ, т. 77.5. от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция” с две обособени позиции:

Позиция І

Доставка на чанти за разнос на кореспонденция;

Позиция ІІ

Доставка на колички с чанти за разнос на кореспонденция


 

ще се извърши на 30.05.2013 г.  (четвъртък) от 11:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31

Документация

Документи