Предмет на поръчкатаУведомление относно провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции
Дата на публикуване30.05.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от Закон за обществени поръчки ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти в мини – процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„ Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции,

по Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

Жребият ще бъде проведен на 03.06.2013г. от 11.00ч. в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи