Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Право на ползване върху софтуерни продукти на Microsoft Enterprise Subscription Agreement /EAS/”
Дата на публикуване15.07.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 16 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„Право на ползване върху софтуерни продукти на Microsoft Enterprise Subscription Agreement /EAS/”,

 

ще се извърши на 16.07.2013 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи