Предмет на поръчкатаСервизни услуги и други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване09.12.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Сервизни услуги и други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД

ТП „БП” при „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
ул. „Добруджа” № 4, 9701 Шумен
тел.: 054 830 520, факс: 054 830 510
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.2 и чл.4, ал.1, чл.5, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл.3, ал.1,т.2 , чл.7, т.5, чл.7г от ЗОП и решение № 10/21.05.2009 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка по НВМОП, с обект: „Сервизни услуги и други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”.

Място и срок за получаване на документацията:
Териториално поделение „Български пощи” ЕАД град Шумен, ул. „Добруджа” № 4, Шумен 9701 – до 16.00 часа на 28.12.2009 год.

Цена на документацията:
6 лв. с ДДС

Документацията е публикувана:
тук

Място и срок за подаване на офертите:
Териториално поделение „Български пощи” ЕАД град Шумен, ул. „Добруджа” № 4, Шумен 9701 – до 16.00 часа на 04.01.2010 год.

Документация

Документи