Предмет на поръчкатаРазяснение относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи“ ЕАД
Дата на публикуване19.08.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/19.08.2013 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи