Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване04.10.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП и Раздел ХІ, т. 77.5. от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане нба обществена поръчка с предмет:

 

 Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”

 

 с две обособени позиции:


Позиция № 1

Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили с нормална и повишена проходимост

Позиция № 2

Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили и автобуси

 

ще се извърши на 07.10.2013 г. (понеделник) от 11:00 часа в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31

Документация

Документи