Предмет на поръчкатаСервизни услуги на автомобили
Дата на публикуване10.12.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Сервизни услуги на автомобили


ТП "БП"ПЛЕВЕН при "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАДул. „Хан Крум", №3, Плевен 5800
тел.: 064 80 33 44 , факс: 064 800 775
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
”Български пощи” ЕАД чрез Териториално поделение „Български пощи“Плевен, на основание чл. 8, ал. 2, чл. 7, т. 5, чл. 7г, и чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, въз основа на Решение на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД по т. 3 от Протокол № 10/21.05.2009г., Заповед №РД-08-132/16.06.2009 г.и Заповед № РД - 09 -184 /08.11.2009 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект:

"ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА АВТОМОБИЛИ"със следните обособени позиции:

 Външно и вътрешно почистване и измиване на автомобили

 Ремонт стартери и алтернатори

 Ремонт автоклиматици

 Направа и ремонт на автоключове и брави

 Шлайфане цилиндров блок и колянов вал

 Ремонт изпускателна система

 Лепене гуми,смяна на гуми,монтаж,демонтаж и баланс

 Ремонт на ГНП и дюзи

 Ремонт тахографиМясто и срок за получаване на документацията: Териториално поделение „Български пощи“ Плевен, ул. „Хан Крум” №3 до 29.12.2009 г.

Цена на документацията:2 лв. с ДДС

Документацията е публикувана:тук

Място и срок за подаване на офертите:Плевен, ул. „Хан Крум” №3  до 05.01.2010 г 16:00 часа

Териториално поделение „Български пощи“
1

Документация

Документи